Voimavarakeskeinen työnohjaus ja dialogisuus

Opiskelen voimavarakeskeistä työnohjausta (valmistuminen 2022).